Tuesday 26th of September 2017

Start Kadra Zakład Matematyki Stosowanej dr hab. inż. Andrzej Banachowicz, prof. nadzw. ZUT – Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Andrzej Banachowicz, prof. nadzw. ZUT – Kierownik Zakładu PDF Drukuj Email

Przynależność do Zakładu:

Zakład Matematyki Stosowanej (ZMS)

Terminy konsultacji:

Czwartek: 14:00 - 15:30

Kontakt:

Pok. 104 WI, tel. 449 55 17

e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dorobek naukowy:

2009

 • Banachowicz A., Wolski A., Banachowicz G.: The Evolute of Ship’s Plane Trajectory. The 16th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems. Russia, St. Petersburg 25-27 May 2009. pp. 257-260.
 • Banachowicz A., Niewiak A.: Dokładność określania CPA, TCPA oraz bezpiecznego kąta drogi statku własnego w systemach antykolizyjnych. XIII Konferencja  Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu „TransComp 2009”. Zakopane 30.11.-03.12.2009.

2008

 • Banachowicz A., Bober R., Szewczuk T., Wolski A.:  Parallel operations of GPS receivers. European Geosciences Union, General Assembly. Vienna, 13-18 April 2008. Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-00012, 2008.
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Bober R., Szewczuk T., Wolski A.:  Correlation functions of GPS/DGPS position coordinate measurements. European Geosciences Union, General Assembly. Vienna, 13-18 April 2008. Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-00196, 2008.
 • Banachowicz A.: Osłona nawigacyjna transportu morskiego. Logistyka nr 2/2008. Poznań 2008. (CD)
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Bober R., Szewczuk T., Wolski A.:  Correlation Function of GPS/DGPS Position Coordinate Measurements. The 15th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems. Russia, St. Petersburg 26 - 28 May 2008. pp. 341-345.
 • Banachowicz A., Wołejsza P.: Ocena dokładności obliczonego bezpiecznego kąta drogi w systemie antykolizyjnym. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP 2008 „Problemy eksploatacji obiektów pływających i urządzeń portowych”, Kołobrzeg 28-31 maja 2008. s. 26.
 • Banachowicz A., Wolski A., Banachowicz G.: Integration of the Short-Range Hyperbolic System JEMIOLUSZKA and DGPS. Journal of KONBiN No 1(4)/2008. pp. 5-24.
 • Banachowicz A., Wołejsza P.: Ocena dokładności obliczania parametrów spotkania CPA i TCPA w multiagentowym systemie antykolizyjnym. XII Konferencja Zakładów Geodezyjnych na Wydziałach Niegeodezyjnych „Kraków – GEO2008” – „Technologie geodezyjne w inżynierii i nawigacji”, Kraków 19-20 września 2008 r. ss. 4-9
 • Banachowicz A., Bober R., Grodzicki P., Kozłowski Z., Wolski A.: Badania dostępności systemu DGPS na Dolnej Odrze. XII Konferencja Zakładów Geodezyjnych na Wydziałach Niegeodezyjnych „Kraków – GEO2008” – „Technologie geodezyjne w inżynierii i nawigacji”, Kraków 19-20 września 2008 r. ss. 10-15.
 • Banachowicz A., Wołejsza P.: Calculation Accuracy of Safe Course Made Good in an Anticollision System. Transport Problems – International Scientific Journal No 2, Vol. 3, Gliwice 2008. pp. 89-94.
 • Banachowicz A., Bober R., Grodzicki P., Kozłowski Z., Wolski A.: Badania dostępności systemu DGPS na Dolnej Odrze. Politechnika Krakowska. Czasopismo Techniczne z. 2-Ś/2008. ss. 3-8.
 • Banachowicz A., Wołejsza P.: Ocena dokładności obliczania parametrów spotkania CPA i TCPA w multiagentowym systemie antykolizyjnym. Politechnika Krakowska. Czasopismo Techniczne z. 2-Ś/2008. ss. 9-14.
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Bober R., Szewczuk T., Wolski A.:  Correlation charakteristic of GPS/DGPS measurements. Reports on Geodesy No 1 (84), 2008. pp. 41-48
 • Banachowicz A., Bober R., Szewczuk T., Wolski A.: Synchronous measurement of position coordinates of two GPS receiver. Reports on Geodesy No 1 (84), 2008. pp. 99-104.
 • Banachowicz A., Bober R., Szewczuk T., Wolski A.: Badanie wpływu geometrii systemu na dokładność określania pozycji za pomocą odbiornika GPS. XVI-th International Scientific and Technical Conference „The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea”. Gdynia, October 22-24, 2008.
 • Banachowicz A., Bober R., Szewczuk T., Wolski A.: Badanie wpływu geometrii systemu na dokładność określania pozycji za pomocą odbiornika GPS. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. Gdynia, 4/2008. ss. 15-24

2007

 • Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A.: Calculation of the ship’s position coordinates and the accuracy assessment in dead reckoning navigation. European Geosciences Union, General Assembly. Vienna, 15-20 April 2007. Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 00045, 2007.
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A.: Calculating vectors of the ship’s speed and acceleration by means of the GPS/DGPS measurements. European Geosciences Union, General Assembly. Vienna, 15-20 April 2007. Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 00046, 2007.
 • Banachowicz A., Bober R., Dołgopołow A., Kozłowski Z., Wolski A.: The use of a DGPS system in examining changes in the batymetry of the Piastowski Canal (West Pomerania). European Geosciences Union, General Assembly. Vienna, 15-20 April 2007. Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 00016, 2007.
 • Banachowicz A.: Rola układów współrzędnych i odniesienia w nawigacji. Logistyka nr 3, Poznań 2007. (CD)
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A.: The accuracy assessment in dead reckoning navigation. Reports on Geodesy No. 2(83), 2007. pp. 117-124.
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A.: Calculation of vessel speed and accelaration vectors from GPS/DGPS measurements. Reports on Geodesy No. 2(83), 2007. pp. 125-132.
 • Banachowicz A., Bober R., Dołgopołow A., Kozłowski Z., Wolski A.: Examining changes in the bathymetry of Zalew Szczeciński (West Pomerania). Reports on Geodesy No. 2(83), 2007. pp. 133-149.
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A.: Estymacja z więzami współrzędnych pozycji na przykładzie pomiarów z wykorzystaniem dwóch odbiorników GPS/DGPS. X Konferencja Morska „Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem”. Dowództwo Marynarki Wojennej, Gdynia 18 kwietnia 2007 r. Zeszyty Naukowe AMW nr 168 K/1, Gdynia 2007.
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Uriasz J., Wolski A.: Relative Accuracy of Positions Determined by a DGPS System. VI Российская научно-техническая конференция “Современное оостояние и проблемы навигации и океанографии” НО-2007, Санкт-Петербург 23-25 мая 2007 г. pp. 257-261.
 • Banachowicz A., Bober R., Banachowicz G., Wolski A.: Dokładność pozycji statku elementem bezpieczeństwa nawigacji i ochrony środowiska na Zalewie Szczecińskim. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa INLAND SHIPPING 2007. Szczecin, 24-25 maja 2007 r.
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A.: Integration of the Short-Range Hyperbolic System JEMIOLUSZKA and DGPS. The 14th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems. Russia, St. Petersburg 28-30 May 2007.
 • Banachowicz A., Banachowicz G.: The Use of Estimation of Position Coordinates with Constraints in Navigation. W: ( Weintrit A. – ed.) Advances in Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TransNav 2007. Gdynia 2007. pp. 417-420.
 • Banachowicz A., Wołejsza P.: The Analysis of Possibilities How the Collision Between m/v ‘Gdynia” and m/v ‘Fu Shan Hai’ Could Have Been Avoided. W: ( Weintrit A. – ed.) Advances in Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TransNav 2007.Gdynia 2007. pp. 509-512.
 • Banachowicz A.: Jubileusz 70-lecia Profesora Michała Seweryna Holeca. W: Profesor Michał Holec – jubileusz 70-lecia urodzin. Akademia Morska, Gdynia 2007. ss. 5-21.
 • Banachowicz A.: Plany radionawigacji. Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSPORT OF 21st CENTURY. T. I. Stare Jabłonki, 18-21 września 2007. ss. 29-35.
 • Banachowicz A., Bober R., Banachowicz G., Wolski A.: Ship position accuracy as an element of safety of navigation and environmental Protection of Zalew Szczecinski. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 16, No 6B, 2007. pp. 49-52.
 • Zbiorowe. Banachowicz A. (nadzór merytoryczny): Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin, październik 2007. S. 124.
 • Banachowicz A., Litke A., Walczak A.: Synteza strategii rozwoju Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin, październik 2007. S. 32.

2006

 • Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A.: The Geometric Aspect of Ship Position Coordinates Determination Accuracy. European Geosciences Union, General Assembly. Vienna, 02-07 April 2006.
 • Banachowicz A., Dolgopolow A., Kozlowski Z., Wolski A.: The Application of the DGPS System In Offshore Depth Changes Survey. European Geosciences Union, General Assembly. Vienna, 02-07 April 2006.
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A.: The Geometrical Factors of a Navigational Systems. Reports on Geodesy No. 1 (76), 2006. pp. 261-2671
 • Banachowicz A., Dolgopolow A., Kozlowski Z., Wolski A.: The DGPS System Improves Survey of Offshore Depths. Reports on Geodesy No. 1 (76), 2006. pp. 275-279
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Uriasz J., Wolski A.: Relative Accuracy of DGPS. European Navigation Conference. Manchester, UK, 07-10 May 2006.
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Uriasz J., Wolski A.: Dokładność względna GPS/DGPS. „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 11-12 maja 2006.
 • Banachowicz A., Bober R., Wolski A., Banachowicz G.: Research into GPS and DGPS Measurements in West Pomerania (Poland). The 13th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems. Russia, 29-31 May 2006. pp. 222-224.
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Uriasz J.: Assessment of Safety Distance with the Use of Buffer Zones of the Objects. 8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy.Wrocław, 22-24 June 2006.
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Uriasz J., Wolski A.: A Comparison of GPS/DGPS Relative Accuracy. 6th International Conference “Transport Systems Telematics”. Katowice-Ustroń, Poland, October 25-27, 2006. Monograph. Advances in Transport Systems Telematics. J. Mikulski (ed.), Katowice 2006. pp. 299-306.Banachowicz A.: Uogólnione prawo przenoszenia błędów losowych. Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni Nr 18, Gdynia 2006. ss. 5-16.
 • Banachowicz A.: Elementy geometryczne elipsoidy ziemskiej. Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni Nr 18, Gdynia 2006. ss. 17-31. 173. Banachowicz A.: Eliptyczne funkcje trygonometryczne. Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni Nr 19, Gdynia 2006. ss. 5-14.
 • Banachowicz A., Bober R., Dołgopołow A., Kozłowski Z., Wolski A.: Examination of Bottom Rubble Mounds Movements at the Entrance to Piastowski Canal After the Reconstruction. Proceedings of the XV-th International Scientific and Technical Conference „The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea”. Gdynia, November 15-17, 2006.
 • Banachowicz A.: Generating the Buffer Zones of Cartographic Objects and Ships in ECDIS. X Konferencja Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu „TransComp 2006”. Zakopane 4-7.12.2006. ss. 41-46.
 • Banachowicz A., Bober R., Dołgopołow A., Kozłowski Z., Wolski A.: Application of a DGPS System for Rubble Mound Movement Assessment in Kanał Piastowski. Annual of Navigation No 11, Gdynia 2006. pp. 21-28.

2005

 • Banachowicz A., Bober R., Wolski A., Banachowicz G.: Changes in Time of Statistical GPS/DGPS Measurement Characteristics in West Pomerania. European Geosciences Union, General Assambly 2005. Vienna, Austria, 25-29 April 2005.
 • Banachowicz A., Bober R., Banachowicz G., Wolski A.: Directional Errors of Ship’s Position in a Fairway. European Geosciences Union, General Assambly 2005. Vienna, Austria, 25-29 April 2005.
 • Banachowicz A., Bober R., Wolski A., Banachowicz G.: Statistical Research into GPS and DGPS Measurements in West Pomerania in the Years 1996-2004. Reports on Geodesy No. 2 (73), 2005. pp. 331-335.
 • Banachowicz A., Bober R., Banachowicz G., Wolski A.: Spatial Accuracy of GPS/DGPS Position in a Fairway. Reports on Geodesy No. 2 (73), 2005. pp. 337-341.1
 • Banachowicz A., Niewiak A.: Wpływ układów współrzędnych i odniesienia na bezpieczeństwo żeglugi. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo morskie i ochrona naturalnego środowiska morskiego” – IV Forum Morskie. Kołobrzeg 01-03 czerwca 2005. ss. 165-178.
 • Banachowicz A.: Błędy systematyczne w nawigacji. Technical Sciences, Supplement 2, Olsztyn 2005. s. 255-271.
 • Banachowicz A.: Określanie wektorów prędkości i przyspieszenia statku w systemie GPS/DGPS. Seminarium “Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”. Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN – Komisja Geodezji Satelitarnej, Komitet Geodezji PAN – Sekcja Sieci Geodezyjnych, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Obserwatorium Astronomiczne, Centrum Badań Kosmicznych PAN – Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borowcu.Poznań 23-24.06.2005 r. (CD)
 • Banachowicz A., Bober R., Kozłowski Z., Wolski A.: Barge Traffic Control in the Lower Odra River using DGPS. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine.Vol. Twenty, No Six, June 2005. pp. 25-28.
 • Banachowicz A.: Dokładność względna. VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne „Nawigacja morska i bezpieczeństwo transportu morskiego”. AM, Gdynia 30.06.- 01.07.2005. ss. 107-114.
 • Banachowicz A., Niewiak A.: Identyfikacja znosu. VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne „Nawigacja morska i bezpieczeństwo transportu morskiego”. AM, Gdynia 30.06.-01.07.2005. ss. 121-126.
 • Banachowicz A., Weintrit A., Banachowicz G.: Koncepcja locji multimedialnej. VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne „Nawigacja morska i bezpieczeństwo transportu morskiego”. AM, Gdynia 30.06.- 01.07.2005. ss. 391-398.
 • Banachowicz A.: Określanie współrzędnych pozycji z niejednoczesnych pomiarów parametrów nawigacyjnych. Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej Nr 17, Gdynia 2005. ss. 5-15.
 • Banachowicz A., Uriasz J.: Bias of Position Coordinates Based on Minimum Number of Position Lines. The European Navigation Conference ECN-GNSS 2005. Munich, Germany 19-22 July 2005.
 • Banachowicz A., Weintrit A.: Accuracy of Dead Reckoning Estimation in Navigation. The European Navigation Conference ENC-GNSS 2005. Munich, Germany 19-22 July 2005.
 • Banachowicz A., Wolski A.: The Geometric Aspect of Ship Position Coordinates Determination Accuracy. Proceedings International Conference on Technology & Operation of Offshore Support Vessels. National University of Singapore, Republic ofSingapore, 20 – 21 September 2005. pp. 139-144.
 • Banachowicz A., Kamiński R.: Dokładność względna systemu hiperbolicznego JEMIOŁUSZKA. X Sympozjum Wojskowej Techniki Morskiej. Centrum Techniki Morskiej, Gdynia 19-20 października 2005. ss. 12.(CD)
 • Banachowicz A., Uriasz J.: The Running Fix. European Journal of Navigation, Vol. 3, No 4, November 2005. pp. 60-64.

2004

 • Banachowicz A., Wolski A.: Uogólnienie współczynników geometrycznych systemu nawigacyjnego. Prace Wydziału Nawigacyjnego. Zeszyt 15, część I. Akademia Morska, Gdynia 2004. s. 55-64.
 • Banachowicz A., Wolski A.: The Geometric Aspect of Ship Position Coordinates Determination Accuracy. The V Russian Scientific-Technical Conference „The Present- Day State and Problems of Navigation and Oceanography”. St. Petersburg, March 10-12 2004. pp. 99-102.
 • Banachowicz A., Bober R., Dołgopołow A., Kozłowski Z., Szczygielska S., Wolski A.: The DGPS Improve Safety of Navigation in West Pomerania. Reports on Geodesy. Warsaw University of Technology. No. 2 (69), 2004. pp. 355-358.
 • Banachowicz A., Bober R., Dołgopołow A., Wolski A.: The Study of Possible Barge Traffic Control with a DGPS System in the Lower Odra River. 11th International Conference on Integrated Navigation Systems. St. Petersburg May 24-26, 2004. pp. 213-215.
 • Banachowicz A., Bober R., Banachowicz G.: Zmienność czasowa charakterystyk statystycznych pomiarów GPS. Sympozjum „Problemy eksploatacyjne systemu GPS”. Akademia Morska. Gdynia 3-4 czerwca 2004.
 • Banachowicz A., Bober R., Banachowicz G.: Przestrzenne rozkłady błędów pozycji GPS na torze wodnym Szczecin-Świnoujście. Sympozjum „Problemy eksploatacyjne systemu GPS”. Akademia Morska. Gdynia 3-4 czerwca 2004. (CD)ISBN 83-87438-73-1
 • Banachowicz A., Uriasz J.: Precise Navigation with the Use of Buffer Zones. GEOINFORMATICS 2004. 12th International Conference on Geoinformatics „Geospatial Information Research: Bridging the Pacific and Atlantic”. Sweden, Gävle 7- 9 June 2004. pp. 115-119.
 • Banachowicz A., Kamiński R.: Analysis Accuracy Integrated Position of Hyperbolic System Jemioluszka and Satellite Navigation System GPS. GEOINFORMATICS 2004. 12th International Conference on Geoinformatics „Geospatial Information Research: Bridging the Pacific and Atlantic”.Sweden, Gävle 7-9 June 2004. pp. 139-146.
 • Banachowicz A.: Błędy systematyczne w nawigacji. XI Sesja Naukowa „Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych”. UWM. Olsztyn 16-17 września 2004. s. 27-41.
 • Banachowicz A., Niewiak A.: Obciążenie oceny współrzędnych pozycji w przypadku wykorzystania minimalnej liczby linii pozycyjnych. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu”. AMW, Gdynia 18-19 listopada 2004. ss. 158-163.
 • Banachowicz A.: Wymagania dokładnościowe w odniesieniu do prac hydrograficznych. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu”. AMW, Gdynia 18-19 listopada 2004. ss. 526-531.
 • Banachowicz A., Weintrit A., Banachowicz G.: Locja multimedialna w ECDIS. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu”.AMW, Gdynia 18-19 listopada 2004. ss. 782-789.
 • Banachowicz A., Wolski A.: The Geometrical Factors of a Navigational System. Нaцiиональный Авіаційний Үніверситет. Проблеми Інформатизацiї Ta Управління. Збірник Hаукових Праць. 11/2004. Kиїв. pp. 41-46.
 • Banachowicz A.: Wykorzystanie ECDIS i GIS w systemach sterowania i zarządzania ruchem statków. VIII Konferencja Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu „TransComp 2004”. Politechnika Radomska.Zakopane 7-9 grudnia 2004. ss. 23-28.

2003

 • Banachowicz A., Uriasz J.: Ocena sytuacji nawigacyjnej na torze wodnym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej”, Warszawa – Białobrzegi 27 –28 marca 2003 r. str. I-7 – I-17.
 • Uriasz J., Banachowicz A.: Ocena kompetencji zawodowych nawigatora. Bezpieczeństwo Morskie i Ochrona Naturalnego Środowiska Morskiego. II Forum Morskie. Kołobrzeg 2003 r. Str. 123 – 135.
 • Banachowicz A., Dołgopołow A., Kaczmarek M., Kozłowski Z., Wolski A.: Enhancing the Safety of Navigation in West Pomerania. 10th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems. Russia, May 26-28, 2003. pp. 270-272.
 • Banachowicz A.: Wiarygodność informacji nautycznej. VII Sympozjum „Współczesne Problemy Podstawowych Sieci Geodezyjnych”, Olsztyn 26 – 27 czerwca 2003 r. s. 89-104.
 • Banachowicz A., Uriasz J.: Detekcja zmian wektora prędkości statku z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. VII Sympozjum „Współczesne Problemy Podstawowych Sieci Geodezyjnych”, Olsztyn 26 – 27 czerwca 2003 r. s. 193-202.
 • Banachowicz A., Uriasz J.: Assessment of accuracy spatial coordinates of ship’s position on fairway. International Symposium “Modern technologies, education and professional practice in the globalizing world” 6 – 7 November 2003, Sofia. pp. 45-56.


Tags: publikacje  
 

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: dedicated hosting servers hosting for developers Valid XHTML and CSS.