Tuesday 26th of September 2017

Start Kadra Zakład Metod Sztucznej Inteligencji prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat – prof. zw. – Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat – prof. zw. – Kierownik Katedry PDF Drukuj Email

Przynależność do Zakładu/Zespołu:

 • Zakład Metod Sztucznej Inteligencji (ZMSI)

Dorobek naukowy:

 • 2007, Predicting Incomplete Data on the Basis of Non Symmetric Similarity Relation. Springer; Advances in Information Processing and Protection, Polska, SS.77-84, Ewa Adamus , Andrzej Piegat.
 • 2007, Singleton Representation of Fuzzy Set for Computing Fuzzy Model Response for Fuzzy Inputs, Springer; Advances in Information Processing and Protection, Polska, ss.149-158 , Karina Murawko-Wiśniewska, Andrzej Piegat.
 • 2007, Pokonywanie luk informacyjnych – bezpieczne rozkłady gęstości prawdopodobieństwa, Metody Informatyki Stosowanej, vol.12, No.2, Polska, ss.113-126, Andrzej Piegat, Marek Landowski
 • 2006, Incomplete Data and Similarity Relations. 13th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, Międzyzdroje, Polska, vol. I, ss. 127-134, Ewa Adamus, Andrzej Piegat.
 • 2006, Application of Neural Networks in Chain Curve Modelling,  Lecture Notes in Artificial Intelligence, Subseries of Lecture Notes in Computer Science Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC, Springer, Polska, ss. 104-112, Andrzej Piegat, Izabela Rejer, Marek Mikołajczyk.
 • 2006, Metoda reprezentacji singletonowej obliczania odpowiedzi modelu rozmytego na rozmytą wartość jego wejścia. Badania Operacyjne i Systemowe. Metody i techniki, SS. 447-454, Karina Murawko-Wiśniewska, Andrzej Piegat.
 • 2006, Analiza metod rozwiązywania liniowych równań rozmytych, Badania Operacyjne i Systemowe. Metody i techniki, ss. 409-418, Agnieszka Pożyczka, Andrzej. Piegat.
 • 2006, Singleton Representation of Fuzzy Set for computing Fuzzy Model Response for Fuzzy Inputs, 13th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, Międzyzdroje, Polska, vol. I, ss. 213-222,. Karina Murawko-Wiśniewska, Andrzej Piegat.
 • 2006, Rozwiązywanie liniowych równań rozmytych z wykorzystaniem transformacji funkcji przynależności typu possibility-probability, 2nd Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science. PD FCCS’2006 Smardzewice-Łódź, Poland October 16-19,. Materiały konferencyjne na CD. Agnieszka Pożyczka, Andrzej Piegat.
 • 2006, Propozycja metody tworzenia funkcji przynależności. Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki PS nr 10. Metody Informatyki Stosowanej, Szczecin, ss. 273-278, Marek Landowski, Andrzej Piegat.
 • 2006, Metoda reprezentacji singletonowej zbioru rozmytego w rozmytej klasteryzacji metodą c-środków dla mieszanych danych pomiarowych: precyzyjnych i niepewnych. Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki PS nr 10,  Metody Informatyki Stosowanej. Szczecin, ss. 313-320, Karina Murawko-Wiśniewska, Andrzej Piegat.
 • 2005, Cardinality Approach to Fuzzy Arithmetic, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, vol.13, no. 2, April, ss. 204-215, Andrzej Piegat.
 • 2005, On practical problems with the explanation of the difference between possibility and probability, Control and Cybernetics, Vol. 34, No.2, Polish Academy of Sciences- Systems Research Institute, Warszawa, ss. 505-524. Andrzej Piegat.
 • 2005, A new definition of the fuzzy set, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, AMCS, vol.15, No. 1, ss. 124-140, Andrzej Piegat.
 • 2005, Is Fuzzy Evaluation a Measurement ? Problemy współczesnej nauki – teoria i zastosowania, Soft Computing Tools, Techniques and Applications, ss. 257-266, Andrzej Piegat.
 • 2005, Informative value of the possibilistic extension principle, Enhanced Methods in Computer Security, Biometric and Artificial Intelligence Systems, Kluwer Academic Publishers, ss. 301 –310, Andrzej Piegat.
 • 2005, Struktura rozmytego modelu obiektu o mieszanych danych pomiarowych, Roczniki Informatyki Stosowanej, WI PS nr 9. Metody Informatyki Stosowanej w Zarządzaniu, ss. 107-114.
 • 2005, Rozwiązywanie rozmytych równań z jedną niewiadomą przy pomocy histogramów prawdopodobieństwa, Roczniki Informatyki Stosowanej, WI PS nr 9. Metody Informatyki Stosowanej w Zarządzaniu, ss. 163-172, Agnieszka Pożyczka, Andrzej Piegat.
 • 2004, Are linguistic evaluations used by people of possibilistic or probabilistic nature? Lecture Notes in Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2004, ss. 356-363; Andrzej Piegat.
 • 2004, Nowa metoda określania podobieństwa rozmytych cech obiektów. Badania operacyjne i systemowe 2004, Podejmowanie decyzji, podstawy metodyczne i zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, SS. 305-312; Ewa Hącia, Andrzej Piegat.
 • 2004, Identyfikacja modelu rozmytego obiektu dla mieszanych danych pomiarowych,  Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Metody Informatyki Stosowanej w Zarządzaniu, Szczecin, ss.159-166, Karina Murawko-Wiśniewska, Andrzej Piegat.
 • 2003, Evaluation of economic effectiveness of provinces with rough and fuzzy sets. „Neural Networks and Soft Computing”, Physica Verlag, A Springer – Verlag Company, Heidelberg, New York, ss. 734-741, Marcin Korzeń, Andrzej Piegat.
 • 2003, A method of investigating a significance of input variables in non-linear high-dimensional systems. Artificial Intelligence and Security in Computing Systems, Kluwer Academic Publishers, Boston/ Dordrecht/ London, ss. 73-80, Izabela Rejer, Andrzej Piegat.
 • 2003, Informative value of the possibilistic extension principle, Proceedings of the 10th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems – ACS’2003, on disc, Andrzej Piegat.

Strona domowa:Tags: publikacje  
 

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: dedicated hosting servers hosting for developers Valid XHTML and CSS.