Tuesday 26th of September 2017

Start Kadra Zakład Metod Sztucznej Inteligencji dr inż. Marcin Pluciński – st. wykładowca – Kierownik Zakładu
dr inż. Marcin Pluciński – st. wykładowca – Kierownik Zakładu PDF Drukuj Email

Przynależność do Zakładu/Zespołu:

 • Zakład Metod Sztucznej Inteligencji (ZMSI)

Dorobek naukowy:

 • 2008, Poszukiwanie optymalnej strategii eksploracji z zastosowaniem uczenia ze wzmocnieniem, Metody Informatyki Stosowanej Nr 1/2008 (Tom 13), Wyd. Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdański, ss. 127-137, Szczecin, Pluciński Marcin
 • 2008, Application of the reinforcement learning in searching of the exploration policy for many vehicles, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no. 3B, Polska, ss. 347-352, Pluciński Marcin.
 • 2007, Application of the Peano curve for the robot trajectory generating, Advances in Information Processing and Protection, Springer, ss. 25-34, Pluciński Marcin, Korzeń Marcin.
 • 2007, Application of the probabilistic RBF neural network in the reinforcement learning of a mobile robot, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, no. 5B, Polska, ss. 32-37, Pluciński Marcin.
 • 2006, Application of the Peano curve for the robot trajectory generating, Proceedings of the 13th International Multi-Conference on „Advanced Computer Systems”, October 18-20, Międzyzdroje, Poland, vol. 1, ss. 43-52, Pluciński Marcin, Korzeń Marcin.
 • 2006, Zastosowanie robotów mobilnych w symulacyjnym badaniu czasu ewakuacji, Metody informatyki stosowanej, Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 10, Szczecin, ss. 329-334, Pluciński Marcin
 • 2005, Zastosowanie krzywych typu Peano do generowania trajektorii ruchu robota, Metody Informatyki Stosowanej w Zarządzaniu Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, nr 9, Szczecin, ss. 151-161, Pluciński Marcin, Korzeń Marcin.
 • 2005, Application of the ant colony algorithm for the path planning, Enhanced Methods in Computer Security, Biometric and Artificial Intelligence Systems, New York, Springer, ss. 345-352, Pluciński Marcin.
 • 2004, Zastosowanie probabilistycznej sieci neuronowej do identyfikacji obiektów na podstawie wskazań czujników podczerwieni robota Khepera2, Metody Informatyki Stosowanej w Zarządzaniu, Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, tom 6, Szczecin, ss. 195-200, Pluciński Marcin.
 • 2003, Heчёткое моделирование и управление бесконтактным магнитозлектрическим дисковым злектродвигателем, Вестник Уралского Государственного Технического Университета No 5 (25), Злектромеханические и злектромагнитные переобразователи знергии и управляемые злектромеханические системы, часть 2, Екатеринбург, Rosja, ss. 55-63, Piegat Andrzej., Pluciński Marcin, Szymczak Piotr
 • 2003, Application of the ant colony algorithm for the path planning, Proceedings of the 10th International Conference „Advanced Computer Systems”, October, Międzyzdroje, Poland, Pluciński Marcin
 • 2003, Zastosowanie algorytmów mrówkowych w planowaniu trajektorii ruchu, Materiały VIII Sesji Naukowej Informatyki, Szczecin, grudzień, ss. 369-374, Pluciński Marcin
 • 2003, Application of data with missing attributes in the probability RBF neural network learning and classification, Artificial Intelligence and Security in Computing Systems: 9th International Conference ACS'2002: Proceedings, Boston/Dordrecht/London: Kluwer Academic Publishers, ss. 63-72, Pluciński Marcin.


Tags: publikacje  
 

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: dedicated hosting servers hosting for developers Valid XHTML and CSS.